Title: YETS Foundation

Features: https://www.yetsfoundation.nl/


Medium: Branding / Website

Year: 2018


Collaboration: Gideon Evenhouse, Niels Hofsteenge, Dora Varga


YETS Foundation is een organisatie die jongeren ondersteunt die ondersteuning missen. 

Missie

Inzetten van sport als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken.

Doelstelling

Het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.

Visie

Jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van structuur en de afwezigheid van een rolmodel. Bij de YETS Foundation zijn we ervan overtuigd dat sport, mits op de juiste manier aangeboden, hier invulling aan kan geven. De sport kan hen een identiteit geven en succeservaringen laten beleven. Door kwaliteitsvolle YETS Coaches in staat te stellen ook buiten de lijnen van het veld jongeren te begeleiden, kan er op maatschappelijk vlak veel worden gewonnen. Waar ook ter wereld.


https://www.yetsfoundation.nl/koningin-maxima-bezoekt-yets-training/